İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

İŞKUR üzerinden üniversiteye en az ilkokul mezunu kadrolu işçi alımı yapılacak!

Iğdır Üniversitesi bugün Türkiye İş Kurumu sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilanlara göre üniversiteye İŞKUR üzerinden üniversiteye en az ilkokul mezunu kadrolu işçi alımı yapılacak. Toplamda 5 işçi alımı yapılacaktır.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI

Iğdır Üniversitesi işçi alımı başvuruları 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Daimi işçi alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

1- En az ilkokul mezunu olmak.
2-Başvurunun son gün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 35 Yaşından gün almamış olmak.
3-En az B sınıfı sürücü ehliyet belgesine sahip olmak.
4-Iğdır il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
5-Peyzaj ile ilgili Önlisans/lisans programlarının birinde mezun olmak veya Bağ Bakımı, Peyzaj, Peyzaj Bahçıvanı, Bahçıvanlık, Uygulamalı Bahçıvanlık veya bağ bahçe işleri ile ilgili belge veya sertifikalardan birine sahip olup bu belgelerle ilgili 24 ay sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek.(SGK Hizmet dökümüyle belgelendirmek.)
Şartları uyan adaylar, başvurularını ilan tarihleri süresi içerisinde www.iskur.gov.tr , Alo 170 veya e-Devlet adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.

3.Adayların başvurmuş oldukları kadro için Üniversite tarafından istenen belgeleri 14-17 Aralık 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan gecikmelerde sorumluluk şahıslara aittir. Belge teslimi sonrası şartları sağlayanlar noter kurasına katılacaklardır.

3. Sürekli işçi talepleri Noter huzurunda kura usulüne göre gerçekleştirilecektir.

4. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil, dört katı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. Kura çekimi 24.12.2020 tarihinde saat 10.00’da Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığının bulunduğu kattaki ihale salonunda yapılacaktır. Kura çekimi COVID-19 tedbirleri kapsamında www.igdir.edu.tr internet adresinde duyurulacak olan adresten canlı olarak yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.igdir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. COVID-19 tedbirleri kapsamında salona adaylar alınmayacaktır.

5. Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.igdir.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

9. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir.

10. Sürekli işçi alımımız il düzeyinde (Iğdır il ve ilçelerinde ikamet şartı zorunludur) alınacaktır.

İSTENECEK BELGELER

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.İkametgâh Belgesi (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3.2 adet vesikalık fotoğraf

4.Adli Sicil Belgesi (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5.Diploma veya mezuniyet/sertifika belgesi. (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6.Erkek adaylar için askerlik belgesi. (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Ehliyet fotokopisi

8.SGK Hizmet döküm cetveli veya sigortalı çalıştığına dair belge.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

4. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadroda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Bu ilana İŞKUR üzerinden online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler