İşkur İş İlanları

İŞKUR üzerinden Üniversiteye ilkokul mezunu personel alım ilanı yayınlandı!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alım ilanı yayınladı. Üniversiteye başvurular İŞKUR resmi sitesinden yapılacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Üniversiteye başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 18.02.2020 olarak belirlendi. 14.02.2020’de yayınlanan ilanda temizlik görevlisi kadrosuna başvuracak olan adayların en az ilköğretim en fazla ise ortaöğretim okumuş olma şartını sağlaması bekleniyor.
Üniversitede temizlik personeli kadrosunda başvuran adaylar arasından seçilenler kura yöntemi ile belirlenecek. Kadroya alınan adayların daimi istihdamı sağlanacak.

Kadroya başvurmak isteyen adaylar için şartlar:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,
şartları aranır.

Çalışma Adresi: Beştepe Mah. 192180 nolu cadde 27010 Şahinbey- Gaziantep

Üniversite temizlik görevlisi kadrosuna İŞKUR üzerinde başvurmak için tıklayınız

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir