Kamu HaberleriPersonel Alımı

İstanbul İlinde İkamet Edenler! Belediye Alım Yapacağını Duyurdu!

İstanbul ilinde iş arayan binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre belediyede iş arayanlar için Büyükçekmece Belediyesi Müfettiş alımı yapacağını duyurdu. Genel ve özel şartlarını yayınlayan Büyükçekmece Belediyesi ‘ne başvurmak isteyenler için 9 Şubat tarihine kadar başvurularını iletebilir. Müfettiş olmak isteyenler için şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olan ve Kamu haklarından mahrum olmayan vatandaşlar bu ilana başvurabilir.

Öte yandan Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri, Çevre Mühendisi, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Şehir
Plancısı yetiştiren fakülteler ile bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt
içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve
daha üzeri puan almış bulunmak,

01/01/2022 tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 tarihinden daha
sonraki doğumlular),

Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.),

Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

 

İlgili Makaleler