Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi 163 personel alımı yapacak!

İstanbul Üniversitesi yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İstanbul Üniversitesi 163 personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 2020 KPSS  (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN ŞARTLAR

1-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel  olarak  çalışmakta  iken  istifaen  görevinden  ayrılarak  sözleşmesi  feshedilenler;  fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)  www.istanbulc.edu.tr  ve  https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki  Başvuru  Formunu eksiksiz  doldurarak  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Müracaat  sonunda  adayların  beyan  ettikleri  Kamu  Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı   beyanda   bulunan   adayların   müracaatları   kabul   edilmeyecek   ve   haklarında   Genel Hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır.  Sadece  bir  pozisyon  için  aranılan  nitelik  kodu  belirtilerek başvuru  yapılacaktır.  Birden  fazla  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

Fotoğraflı Başvuru formu

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

KPSS sınav sonuç belgesi

İkametgah Belgesi (e Devletten veya Nüfus Müdürlüklerinden)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon  tarafından  değerlendirildikten  sonra  sonuçlar  en  geç  7  iş  günü içinde   www.istanbulc.edu.tr   ile   https://personel.istanbulc.edu.tr/   adresinde   yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Atanmaya  hak  kazandığı  halde  belirtilen  evrak  teslim  süresinde  istenilen  evrakları teslim   etmeyen   adaylar   haklarından   feragat   etmiş   sayılır   ve   yerine   en   yüksek   puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

 

İlgili Makaleler