Personel Alımı

İstanbul’da İkamet Eden Güvenlik Görevlileri! Boğaziçi Üniversitesi Resmen Duyurdu!

İstanbul’da bulunan Boğaziçi Üniversitesi iş arayan güvenlik görevlileri için önemli bir duyuruda bulundu. Buna göre kadın – erkek toplam 17 güvenlik görevlisi alımı yapılacağını ifade eden üniversite son başvuru tarihinin 09.11.2021 mesai bitimine kadar olduğunu belirtti. Boğaziçi Üniversitesi’nin şartları…

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor
olmak.
* 26.10.2021 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (26.10.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15
den fazla 13 den az olmaması.
* Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10
dan fazla 13 den az olmaması.
* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması
gerekir.)
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

İlgili Makaleler