Personel Alımı

İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Belediye Personel Alımı Yapacak!

İtfaiye eri olmak isteyen yüzlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 itfaiye eri istihdam edeceğini açıkladı. KPSS sınav şartı olan ancak sınavsız alım yapacak olan Belediye’nin ilanına başvurmak isteyen adayların 14-18 Şubat tarihleri arasında başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım ilanı detayları…

GENEL ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler