Kamu HaberleriPersonel Alımı

İtfaiye Eri, Zabıta Memurları Dikkat! Belediye Sınavsız Alım Yapacak!

İtfaiye eri, zabıta memuru alanlarında iş arayan binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre Tokat İli Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye alanlarında KPSS şartıyla personel alımı yapılacak. 9-11 Ocak tarihleri arasında başvurularını kabul edeceğini duyurdu. Sulusaray Belediyesi personel alım şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

En önemli şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarına sahip olmak, ve askerlikten muaf olmak olarak belirlendi.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak  kadroların  karşısındaki  puan  türlerinden, belirtilen  asgari  KPSS  puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  Zabıta Yönetmeliği’nin   13/A  maddesi   ve  Belediye   İtfaiye  Yönetmeliği’nin   15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu  arasında  (+,-) 10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  Boy  ve  kilo  tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

13.10.1983 tarihli  ve 2918  sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen  ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

İlgili Makaleler