Kamu HaberleriPersonel Alımı

İzmir’ de İkamet Edenler! İzmir İzelman İşçi Alımları Başladı!

İzmir İzelman yeni bir iş ilanı yayınladı. Mimar, İnşaat mühendisi ve Basın görevlisi alımları yapacak olan ve belirsiz süreli istihdam edecek olan İzelman, son başvuru tarihinin 15 Eylül olduğunu ifade etti. Toplamda 7 personel alımı yapacak olan İzmir İzelman genel başvuru şartları nelerdir?

Genel başvuru şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
 3. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
 4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık, kadın ve çocuğa işlenen suçlarından herhangi birinden mahkumiyeti bulunmamak.

İlgili Makaleler