Personel Alımı

İzmir’ de İş Arayanlar! Ege Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Görevlileri Alacak!

İzmir ilinde iş arayan vatandaşlar için Ege Üniversitesi KPSS şartsız yeni bir ilan duyurusunda bulundu. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre temizlik ve güvenlik alanlarında personel alımı yapılacak. Şartlara uyan ve başvurmak isteyen adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını iletebilir. İlanın detayları…

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 35
yaşından gün almamak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak
4. Askerlik yapmış yâda muaf olmak.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince yaptırılacak Güvenlik
Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.
8. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel
bir durumu olmaması gerekir.
9. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve
ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar
bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinda “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1)
beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine
yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan
adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle:
24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin
başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmez.”
11. Temizlik personeli olarak alınacak adaylar, Hastanemiz yataklı servis, poliklinik,
genel alanlar, idari ofisler, bahçe alanları, tibbi atık taşıma, çevre düzenleme, taşıma,
yemekhane temizlik ve mutfak alanları dahil olmak üzere görevlendirileceklerdir.
12. Başvuran adaylar Ege Üniversitesi Hastanesindeki diğer çalışma koşullarını peşinen
kabul etmiş sayılırlar.

İlgili Makaleler