Personel Alımı

İzmir İzelman Yeni İş İlanı Yayınladı! 3 Personel Alım Şartları..

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık ve kapalı olmak üzere yaklaşık 13341 kapasite ile otopark hizmeti sunan İzelman, yeni iş ilanı yayınladı. Sadece özgeçmişle başvuruların yeterli olacağını bildiren İzelman, yayınlanan iş ilanına göre son başvuru tarihi 6 ağustos 2021 olarak belirlendi. aralarında elektrik teknisyeni ve endüstri mühendisi alımı da olacağı açıklanan ilanın başvuru şartları…

Genel Şartlar

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Erkek adaylar için askerlik hizmetlerini tamamlamış olmak ya da askerlik hizmetinden muaf olmak
  3. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, kasten adam yaralama ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak şartları bulunuyor.

İlgili Makaleler