Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı uzman, iç denetçi, destek personeli kadrolarında personel alımı yapacak!

İzmir Kalkınma Ajansı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli kadrolarında alım gerçekleştirecek. Uzman personel ve destek personeli kadrolarında KPSS şartı aranırken iç denetçi kadrosuna alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, en geç 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

2020 yılında personel ihtiyacını gidermek isteyen İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı için düğmeye bastı. Ajans bünyesine uzman personel, iç denetçi ve destek personeli kadrolarında alım gerçekleştirilecek. Ajans tarafından verilen ilanda alımlara ilişkin olarak, “İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personel istihdam edecektir.” İfadeleri kullanıldı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 Kasım 2020 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler