Kamu HaberleriPersonel Alımı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Duyurdu! Personel Alımı Başladı!

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi resmi internet sitesinde yeni bir iş ilanı yayınladı. İş arayan vatandaşlara yönelik yayınlanan ilana göre İzmir ilinde ikamet eden 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alımı yapılacak. Başvurmak isteyen adayların 24 Aralık 2021 tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın genel şartları nelerdir?

Genel ve Özel Şartlar

– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
– İlanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmaları şarttır.
– Adayların transkriptleri, ön değerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100’lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100’lük not da bildiren transkriptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler.
– Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.
– 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami süreleri dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı itibari ile azami süreleri yeniden başlatılan lisansüstü öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat ederek atanmaya hak kazanan adayların, atama esnasında ilanda belirtilenlerden farklı alan ve aşamada öğrenciliğe devam ettiği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.
– İlan niteliklerinde belirtilen yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili Enstitü Müdürlüklerinden belge alınması zorunludur.
– Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu’na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Duyurular” kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
– Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.
* İşaretli (Hukuk Fakültesi) Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca yapılacaktır, bu kapsamda;
– Bu kadrolara ilişkin yapılacak giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

İlgili Makaleler