İşkur İş İlanları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesi üzerinden personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu olanlar ilana başvuru yapabilecek. Peki, hangi kadrolar için hangi şartlar ile alım olacak? İşte ilan detayları…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir’in Urla ilçesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacak. Alımlar temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise kura ve sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek. Başvurular 26 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

Temizlik Görevlisi (Normal)

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.

. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Temizlik Görevlisi (Engelli)

 

1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.

3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

9. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

10. Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendiren kişilerdir. NOT: Talebe başvuran engelli adayların Engelli Raporlarının İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Engelli Raporları olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

1. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Kartı’na (Silahsız) sahip olmak.

2. Sürücü Belgesi’ne (en az B Sınıfı) sahip olmak.

İLANLARA BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler