Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Duyurdu: Birçok Şehirden Alımlar Başladı!

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre birçok farklı ilden 60 memur alımı olacak. Başvuran adayları sınava tabii tutulacak. Dün itibariyle başlayan başvurular 21 Aralık tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden devam edecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı başvuru şartları nelerdir?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
h. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak,
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki
unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.
l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.

İlgili Makaleler