Personel Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Alacak! Başvuru Şartları…

İş arayan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden vatandaşlar için Kahramanmaraş Belediyesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 12 itfaiye eri alımı yapılacağını duyurdu. KPSS sınavından en az 60 puan alma şartı bulunan yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

. İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlgili Makaleler