Kamu Haberleri

Kamu çalışanları için genelge gönderildi! Bundan sonra idari izin nasıl alınacak?

Sağlık Bakanlığı “COVİD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar” konulu genelgesinde aile hekimleri üzerinden COVID-19 İdari İzin Tanısı raporu alma durumunun iptal edildiği açıklandı. Peki, corona virüsü idari izin raporu nasıl alınacak?

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle kamu çalışanların aile hekimlerinden COVİD-19 idari izin raporu alabileceği biliniyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile risk grubunda olan kronik hastaların idari izinlerini e-nabız sistemi üzerinden alabileceği duyuruldu. Kamu çalışanları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren artık sadece e-nabız sistemi üzerinden idari izin alabilecekler.

Kronik rahatsızlıklar nelerdir?

Halen immünsüpressif tedavi alanlar, Metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, Kornea nakli hariç solid organ nakli, Kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, Kronik obstrüktif veya desterüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, İnsülüne bağlı diyabet ve komplike,,, İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, Komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, Serebrovasküler hastalık geçirenler

Sağlık Bakanlığı genelgesinde şu ifadeler kullanıldı:

1 Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; Halen immünsüpressif tedavi alanlar, Metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, Kornea nakli hariç solid organ nakli, Kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, Kronik obstrüktif veya desterüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, İnsülüne bağlı diyabet ve komplike,,, İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, Komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, Serebrovasküler hastalık geçirenler.

2. Bakanlığımızca belirtilen hastalıklardan 1 Haziran 2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez ayını tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e- nabız sistemi üzerinden “idari izne esas COVİD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

3. e-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edileceklerdir.
Bu minvalde ilgili kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin işlemler işbu yazımız kapsamında gerçekleştirilecektir.

İlgili Makaleler