Kamu Haberleri

Kamu çalışanlarını ilgilendiren gelişme: İzinli sayılacaklar belirlendi!

Corona virüsü salgını sonrası kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesi ile birlikte çalışma hayatına da dönüşler başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda kamu çalışanlarının Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye döneceği açıklanmıştı. Bu dönemde ise kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen kronik hastalıklar hangileri?

Corona virüsü salgını nedeniyle kamuda esnek çalışmaya geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımları ile birlikte, kamu çalışanlarının 1 Haziran tarihinde eski çalışma sistemlerine döneceklerini açıkladı. 29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de idari izne esasa olacak hastalıklar belirlendi. Buna göre;
” İmmünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).” İdari izinli sayılacak.

Ayrıca “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelgede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacağı belirtildi.
Resmi Gazete’de 60 yaş üzeri vatandaşların çalışma esaslarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

60 yaş üzeri izinli sayılacak

COVID_19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlülüğe konulan 13/3/2020 tarihli 31067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni” konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22/3/2020 tarihli ve 37076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu 2020/4 sayılı Genelge 1/6/2020 tarihi itibarıyla yürürlülükten kaldırılmıştır. Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulan çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Tüm personel maske kullanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır

Hamilelerin izinleri 8 hafta uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından kamuda çalışan hamileler için açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, “Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı.” İfadelerini kullandı.

Kronik hastalar için belge e-Nabız sisteminden alınabilir

1 Haziran 2020’den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanları hastalık durum belgelerini Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi’nden alınabilir. Sistem üzerinden belgelerini alamayan vatandaşlar aile hekimine müracaat ederek, urumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından “Covid-19 idari izin” tanısı ile durum bildirebilir.

İlgili Makaleler