Kamu Haberleri

Geçici İşçilerin Sözleşmeli Personel Olarak Atanmaları İçin Kanun Teklifi

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, kamu kurumlarında çalışan geçici işçilerin sorunlarına dair bir kanun teklifi verdi. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde geçici işçilerin kamuda çeşitli statülerde kadroya alınması talep edildi.

CHP’DEN GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burcu Köksal tarafından sunulan kanun teklifinin gerekçesinde devletin görevinin çalışanların hayatını geliştirmek ve işsizliği önlemek olduğu ifade edildi. Bu kapsamda kamuda çalışan geçici işçilere değinilen gerekçede, işçilerin belirli süre çalışarak geçinmelerinin mümkün olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede işçilerin emekli primi için sorun yaşadıklarının belirtildiği kanun teklifinin gerekçesinde geçici işçilerin kadroya alınması teklif edildi. 

Kanun Teklifinin Gerekçesi

TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifinin İlgili Maddeleri;

KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MADDE

1-4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5-. Bu kanunun 1.maddesinde sayılan kamu kurum, kuruluş ve ortaklarında 2017 veya 2018 yılında mevsimlik veya geçici iş pozisyonlarında en az dört ay süreyle çalışmış olan mevsimlik ve geçici işçiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde müracaat etmeleri halinde sürekli işçi kadrolarına geçirilir. 2017-2018 yılarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalanlar da bu fikra kapsamında değerlendirilir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer..

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir