Kamu Haberleri

İdari Yargı Hakimliği Nedir, Nasıl Olunur, Ne Kadar Maaş Alır?

Türk yargı sistemi; adli ve idari yargı olmak üzere iki ana omurga üzerinden şekillenir. İdari yargı hakimleri; idari yargıya bağlı olarak; İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve Bölge İdari Mahkemelerinde görev alan hukukçulardır. İdari yargı hakimleri ve adli yargı hakimleri arasındaki en temek fark; adli yargı hakimlerinin bireyler arasındaki uyuşmazlıkların, idari yargı hakimlerinin ise bireyle devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görev almalarıdır. 

İdari Yargı Hakimliği Nedir?

İdari yargı hakimi; idare hukukunda düzenlenen kurallara aykırılık, uyuşmazlık gibi konuların çözümünde görev alır. İdari yargı hakimliği ve idari yargının görev alanları kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir;

İdari Hakimlik Ne İş Yapar?

İdari yargı hakimlerinin yürüttüğü işleri idari yargıdaki üç dereceli sınıflandırma üzerinden okumak gerekir. Peki o işler hangileri?

Yüksek İdare Mahkemesi Hakimleri

İdare mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı hüküm ve kararların incelenmesi işini üstlenir. Öte yandan kanunla gösterilen belli davaları da ilk ve son derece mahkemesi olarak inceler.

Bölge İdare Mahkemesi Hakimleri

İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceler ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlama işinden sorumludur.

İdare Mahkemesi Hakimleri

İdari sözleşmelerden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıkları ve Danıştay tarafından görevli kılındığı davaların çözümlenmesi işini üstlenir.

Vergi Mahkemesi Hakimleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının genel bütçesi, vergi, harç, mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davaları çözümlemekle görevlidir.

İdari Hakimlik Puanları

İdari yargı hakimlik sürecinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen; Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’ndan en az 70 puan almak gerekir. Yeterli puanı almanız halinde Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan yer ve saatte mülakata girme hakkını elde edersiniz. Mülakattan da en az 70 puan almanız halinde; yazılı sınavın ve mülakatın ortalamasının 70 ve üzeri olması durumunda aday idari yargı hakimliği hakkı kazanırsınız.

İdare Mahkemeleri Hangi İllerde Var?

Türkiye genelinde idare mahkemeleri tüm illerde bulunmuyor. Bölge idare mahkemeleri; Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan en büyük illere göre dağıtılmıştır. Türkiye’deki idare mahkemeleri 25 ilde bulunuyor.

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın İçeriği ve Kapsamı

ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’nda; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi olmak üzere iki temel bölüm yer alır. Sınav; Genel Yetenek ve Kültür Testi 30 soru, Alan Bilgisi Testi ise 70 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşuyor. Söz konusu iki temel test için sınavda verilen süre; 130 dakikadır.

İdari Yargı Hakimi Maaşları Ne Kadar?

İdari yargı hakimlerinin ortalama maaşları derecelerine göre değişiklik göstermektedir. Yeni göreve başlayan bir hakim 8. derece hakim olarak göreve başlar. Adaylık sürecindeki hakim ise aday hakim olarak maaş alır.  Hali hazırda aday hakimler 4.997 TL maaş almaktadır. En yüksek maaşı alan birinci derece hakimlerin maaşı ise; 9.072 TL dir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir