İşkur İş İlanları

Kamu hastanesine KPSS şartsız 134 personel alınacak!

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirilmek üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işçi alımları yapılacak. Hasta Bakım Elemanı için yapılacak olan alımlarda toplamda 134 kişi istihdam edilecek. Üniversite tarafından verilen ilanda KPSS şartı aranmıyor. Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde hasta bakım elemanı olarak çalışmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde…

Ankara Üniversitesi Hastanesi 134 hasta bakımı elemanı alacak. Üniversite tarafından verilen ilana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS şartı istenmeyen ilanda, adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerektiği belirtildi. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, 12 Ekim 2020 ile 16 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12/10/2020 – 16/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler