Personel Alımı

Kamu İşçisi Olmak İçin 55 Bin Personellik Fırsat Bir Daha Gelmez: PTT Personel Alımları Başlıyor! Genel Şartlar Belli…

 

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği alım fırsatlarından biri de PTT’nin gerçekleştireceği 55 bin personel oluyor. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağı ilan ile birlikte detayların belli olacağı PTT işe alım ilanı için genel şartlar belli olmuş bulunuyor.

Genel şartlarını 2022 yılı personel alımlarında koruyacağı öğrenilen PTT’nin işe alım tarihlerinin başlaması için düğmeye basılmış bulunuyor. Her gün bir yeni detayın belli olduğu PTT personel alımları için her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

55 Bin PTT Personel Alımı Ne Zaman?

Bir süredir alım yapacağı konuşulan PTT için henüz yayınlanmış bir ilan bulunmuyor. 2022 yılı ile 2023 yılı boyunca toplamda 55 bin personel alımı gerçekleştirecek olan PTT’nin bu alımlar için kurum için sınav gerçekleştireceği biliniyor. Sınavsız olarak da personel alımı gerçekleştiren PTT, açıktan yaptığı alımları kendi web sitesi içerisinde bulunan kariyer sekmesi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu ilanları sık sık güncelleyen PTT, başvuruları da online olarak kabul ediyor. Öte yandan PTT’nin toplu olarak gerçekleştireceği 55 bin alım için PTT ilanı yayınlandıktan sonra sınav başvurusu yapmanın zorunlu olduğu biliniyor. Başvurunun ardından sınav ücretini yatıran adaylar, sınava girebiliyor.

PTT Personel Alımı Şartları Neler?

PTT başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Bu başvuru ilanı ile birlikte şartlarını da duyuracak olan PTT, genel şartlarını her dönem koruyor. İşte PTT’nin 2022 yılı personel alımı için de koruyacağı genel şartlar:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlgili Makaleler