Personel Alımı

Kamu Kurumu Duyurdu: Sınavla Personel Alacak!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kamu kurumu, 9 uzman yardımcısı alımı yapacak. Adayları sınava tabii tutacak olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na başvuru için son gün 22 Aralık 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru şartları nelerdir?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

 

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden; KPSS P1 ve KPSS P2 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 180 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (1/1/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

 

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir.

İlgili Makaleler