Personel Alımı

Kamu Kurumu Personel Alacak! Ortaöğretim Mezunu Temizlik ve Güvenlik Görevlileri Başvurabilir!

Ortaöğretim mezunu ve iş arayan binlerce vatandaş için Bayburt Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Sınav şartsız yapılacak olan personel alımı için toplamda 10 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak olan Bayburt Üniversitesi iş ilanı şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B Grubundan Lisans mezunları için P3 puan
türünden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az
55 puan almış olmak.
3) Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile
iletişime geçilecektir.
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların,
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B
sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı
yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak,
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara
haiz olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.
5) 170 cm’den kısa boylu olmamak, (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilo gösterir
belge alınacaktır.)
6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,
15’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla,
80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmamak,
8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve
seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması(Bu pozisyonda vardiya sistemi
uygulanmaktadır),
9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya
alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

DESTEK PERSONELİ

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

DESTEK PERSONELİNİN(TEMİZLİK) GÖREVLERİ

1) Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekanlarının ana girişi dahil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri
silmek,
2) Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara
taşımak,
3) Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kağıt havlu ve
sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
aynaları ve muslukları silmek,
4) Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
5) Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6) Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
7) Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
8) Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İlgili Makaleler