Personel Alımı

Kamu Kurumu Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alandan Mezun KPSS Şartsız İlan Şartları!

Aydın ilinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Bir çok alandan mezun olan binlerce vatandaşın başvurabileceği öğretim görevlisi alım ilanı için KPSS şartı bulunmamaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi alımına başvuru için son gün 14 Ocak. Aydın ilinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi alım şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibarıyla 5 (Beş) yıldır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
– Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan adaylarda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
– İlan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
– Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan adaylarda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak  gerekir.

Fakülteler bünyesindeki kadrolara ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından  kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini  birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

 Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

– Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

İlgili Makaleler