Personel Alımı

Kamu Kurumu Resmen Duyurdu: 158 Sağlık, Temizlik ve Güvenlik Personeli Alınacak!

İş arayan binlerce vatandaş için Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. 158 personeli bünyesinde istihdam edecek olan İnönü Üniversitesi, hemşire, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri gibi alanlarda personel alacak. Başvurmak isteyen adayların 21 Aralık tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Malatya İnönü Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

Başvuru Koşulları

1.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5.Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

İlgili Makaleler