Personel Alımı

Kamu Kurumu Sınavsız Personel Alacak! Son Başvuru Tarihi 31 Aralık!

Çukurova Üniversitesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, psikolog, destek personeli gibi alanlarda personel alımı yapacak. İş arayan vatandaşları sevindirecek ilana başvurmak isteyenlerin KPSS sınavından en az 70 Puan alması ve 31 Aralık tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın diğer şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel
şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında
işlem yürütülmeyecektir.
*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış
ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
*Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu
pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

İlgili Makaleler