Personel Alımı

Kamu Kurumu Temizlik ve Güvenlik Görevlileri Alacak! Şartları Belli Oldu!

Mardin Artuklu Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Temizlik ve güvenlik alanlarında yayınlanan ilanda şartları belli oldu. Mardin ilinde ikamet eden ve bu alanlarda çalışmak isteyen adayların sınavsız kabul edileceği ilana başvurmak isteyen adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi ilanının detayları…

ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için;

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

İlgili Makaleler