Personel Alımı

Kamu Kurumuna 121 Sağlık Personeli Alımı Yapılıyor

Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2020 tarihli sayısında Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 121 sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki söz konusu ilana başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine personel alımı için Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Bu ilanda 121 sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi. İlanda personel alımının hemşire, ebe, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli kadrolarında gerçekleştirilecektir.

İLANIN DETAYLARI

İlan yayımlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından söz konusu ilanda “Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve başvuru kılavuzunda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru belgeleri ise şöyle oldu:

1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

3- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi

4- Kimlik Belgesi

5- 2018 KPSS (B) grubu sonuç belgesi

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda adaylarda aranan şartlar şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018
KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması,

İlanın detayları için TIKLAYIN

İlgili Makaleler