Personel Alımı

Kamu kurumuna güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak!

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda KPSS şartı istenmiyor. En az ilkokul mezunu olanların başvuru yapabileceği belirtilen ilanda son başvuru tarihi 19 Haziran 2020 olarak belirtildi.

Kamu kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlara güzel haber Giresun Üniversitesi’nden geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinde yapılacak olan alımlara başvuranlar 15 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise kura yöntemi ile belirlenecek.

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.

8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 3 / 6

11. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

12. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.

13. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

A) Temizlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar

1. Son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.

2. En az ilköğretim mezunu olmak.

B) Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar

1. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

2. En az ilköğretim mezunu olmak.

3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

5. 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler