İşkur İş İlanları

Kamu kurumuna hayvan bakıcısı, inşaat boyacısı, temizlik görevlisi alımı yapılacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, 21 (yirmibir) “Sürekli İşçi” alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumuna yapılacak olan alımların, hayvan bakıcısı, inşaat boyacısı, temizlik görevlisi kadroları için gerçekleştirileceği açıklandı. Peki üniversite bünyesinde çalışmak için başvuru şartları nelerdir?

Afyon Kocatepe Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapacak. Hayvan bakıcısı, inşaat boyacısı, temizlik görevlisi kadrolarında toplamda 21 kişinin istihdamını sağlayacak olan Üniversite, en az ilkokul mezunu olan vatandaşları başvurularını gerçekleştirebileceği açıkladı. Kamu kurumuna başvurular 16 Haziran 2020 – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3 – İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4 – Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7 – Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8 – Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9 – Açılan pozisyonlara (temizlik görevlisi- inşaat boyacısı/boyacı-hayvan bakıcısı) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10 – Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11 – Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12 – Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13 – Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

14 – İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 16 Haziran 2020 – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen Başvuru Alınmayacaktır

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler