Personel Alımı

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! En az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, sürekli işçi kadrosu için personel alımı gerçekleştirecek. Üniversite tarafından verilen ilanda alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağı açıklandı. Kamu kurumunda çalışmak isteyen ve en az ilkokul mezunu olan vatandaşlar ilana başvuruda bulunabilirler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Üniversite tarafından verilen personel alım ilanında alımların, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, temizlik görevlisi, bulaşıkçı, beden işçisi, doğal gaz kalorifer işçisi, soğutma ve ilklimdirme teknisyeni kadrolarında yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlara en az ilkokul mezunu olan vatandaşlar başvuruda bulunabilirler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler kura ve sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır. 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

12. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece birine müracaat edebilir.

13. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

14. Kadro ve Pozisyonlardaki talepler Tokat Merkez ve Almus İlçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle doğalgaz kalorifer ateşçisi için Tokat Merkez İlçe ve Almus İlçesinde, diğer unvanlar için Tokat Merkez’de ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

15. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığın belgelendirmek

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ortaöğretim mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması,

Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığın belgelendirmek

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ/BULAŞIKÇI/BEDEN İŞÇİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az İlköğretim mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

DOĞALGAZ KALORİFER ATEŞÇİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az İlköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kurs bitirme belgesi veya sertifikasına sahip olmak

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ortaöğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

MEB onaylı Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri kurs bitirme belgelerine veya sertifikalarına sahip olmak

İklimlendirme Sistemi Teknisyeni deneyimine sahip olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 24/08/2020-28/08/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Tokat İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler