Personel Alımı

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak!

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 93 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Hastanede görevlendirilmek üzere yapılacak alımlar, farklı kadrolar için gerçekleştirilecek. Üniversite hastanesinde çalışmak için başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru şartları haberimizde.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, psikolog, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadroları için alım gerçekleştirecek. Kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlerin 2018 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

2018 yılı KPSS sonuç belgesi.

Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418 Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler