Personel Alımı

15 Kasım 2019 DPB Devlet Memuru İşe Alım İlanları! 184 Boş Kadroya Atama Yapılacak

Devlet Personel Başkanlığında bugün itibariyle yayınlanan ilanlarda toplamda 184 devlet memuru alınacağı açıklandı. Devlet memuru alımı yapacak kurumlar arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarsus Üniversitesi, BDDK, Balıkesir Üniversitesi yer alıyor. İşte başvuru şartları ve ilanlara ulaşmanın en kısa yolu haberimizde…

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 14 DEVLET MEMURU ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan ilan kılavuzu ile KPSS 60 puanla 14 devlet memur alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru tarihleri 25 Kasım 2019 ile 5 Aralık 2019 duyuruldu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR ŞÖYLE

Bilgisayar Mühendisi Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu olmak. İzmir 1 kişi.

Makine Mühendisi Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. İzmir 1 kişi.

Uluslararası ilişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı Fakültelerin Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (B) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmis olmak. Ankara 1 kişi.

Tercüman İngilizce Fakültelerin; ingiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (ingilizce) veya Çeviribilim (ingilizce) bölümlerinin birinden mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (B) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. Ankara 1 kişi.

Mali isler Uzmanı Fakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak. İzmir 1 kişi.

Uzman Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. Ankara 1 kişi.

Uzman Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. Mersin 1 kişi.

Protokol Uzmanı Fakültelerin Halkla ilişkiler ve Tanıtım veya Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (B) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS esdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. İstanbul 1 kişi.

Onarım işlem Uzmanı Fakültelerin işletme bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. Ankara 1 kişi.

Personel işlemleri Uzmanı Fakültelerin Kamu Yönetimi, işletme, iktisat veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümü mezunu olmak. Ankara 1 kişi.

Meslek içi Eğitim işlemleri Uzmanı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği bölümlerinden yüksek lisans yapmış olmak. Ankara 1 kişi.

İstatistikçi Fakültelerin; istatistik, istatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve istatistik bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde ingilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. İstanbul 2 kişi.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 36 PERSONEL ALACAK!

Balıkesir Üniversitesi Akademik personel alım ilanında, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 36 personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte o ilan:

A- PROFESÖR;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statiide olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli ömeği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer ömeği aynca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklan anabilim dallannı belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğrat hizmet cetveli (halen üniversitemİz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile aynlmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurduklaıı anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı ömeği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onayh ömeğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini , 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– 6 ay veya dahafazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan dahaaz yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İIan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı otanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI 125 MEMUR ALIMI

BDDK, 15.11.2019 tarihli yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden ilan yayımlayan BDDK, sınav ile 2 kadroya toplamda 125 memur alımı yapacağını belirtti. İşte o ilan: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) kadrosu için 21 Aralık 2019 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 21 – 22 Aralık 2019 Cumartesi – Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75’tir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 9 PERSONEL ALACAK

Tarsus Üniversitesi, yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Profesör ve Öğretim Üyesi ünvanlarında alım yapacağını belirten üniversite, başvuru şart ve detaylarına da ilan üzerinde yer verdi.

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güvenlik soruşturması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan adli sicil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesinin onaylı örneği (profesör kadrolarına başvuru için).

Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek)], doktor öğretim üyeliği için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir