Personel Alımı

60 KPSS Puanı Olan Adaylar İçin SYDV Memur Alım İlanları Yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan duyurular ile memur alımı yapılacağı ilan edildi.

Söz konusu duyuruda iki farklı kadroda memur alımları olacağı bildirilirken bu alımlara başvuruda bulunacak adayların sağlamaları gereken tüm koşullarda adaylara aktarıldı.

Kamuilanlari.com olarak bu haberimizde siz okuyucularımıza bu ilanlara ilişkin tüm detayları sizlere aktarıyoruz. 

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLERİN LİSTESİ

Aile ve Çalışma Bakanlığı bünyesine yapılacak olan memur alım ilanları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilan edildi.

İlanlar için toplam iki kadro için 3 duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda yer alan bilgilerde alımların Büro Memuru ve Sosyal Yardım ve İnceleme Memuru pozisyonlarına yapılacağı açıklandı. 

Alımlar İstanbul ve Zonguldak  illerine olacak. 

ÖĞRENİM ŞARTI DETAYLARI

Söz konusu personel alım ilanlarında en önemli ayırt edici özellik öğrenim şartı. İşte alım yapılacak kadrolara o koşullar;

İstanbul Kartal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak. Söz konusu ilana Son Başvuru Tarihi ise 2 Ekim 2019.

– Bilgisayar ve Microsoft Office Programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

– Türkiye sınırlarında örgün eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmak.

– En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

– Türkiye sınırlarında örgün eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmak. 

– Bilgisayar ve Microsoft Office Programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

– En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak 

– Adayların Kartal İlçesinde 5 yıldır ikamet ediyor olmak,

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya tecil ettirmiş olmak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 7) Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen bölümden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2018-2019 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır 8) Erkek olmak. 9 )Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akli ya da bedensel engeli bulunmamak. 10) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Personel alımını yapıp yapmamakta Kartal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilidir. *İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

Zonguldak Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 1 Büro Görevlisi alınacak. Söz konusu ilana Son Başvuru Tarihi ise 3 Ekim 2019.

– Bilgisayar kullanım yeterliliği aranmaktadır

– iktisadi idari bilimler fakültesi bölümleri sosyal hizmetler bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinin; psikolji, felsefe, sosyoloji bölümleri Uygulamalı bilimler Yüksekokulununun; yönetim bilişim sistemleri, bankacılık ve finans bölümleri İletişim Fakültesinin; halkla ilişkiler, iletişim bölümü Hukuk fakültesi bölümleri

– Yabancı Dil yeterliliği aranmaktadır

– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

– 1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2)Medeni haklarının ehliyetine sahip olmak. 3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 4)Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak. 6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet , irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin akma veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8)İngilizce yabancı dil becerisine sahip olmak. 9)Bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmak. 10)Vakıf iş ve işlemlerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve seyahat edebilir olması. 11)29 Ağustos 2019 tarihi ve öncesinde Kdz. Ereğli ilçe sınırı içerisinde ikamet ediyor olmak. 12)ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 13) 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Fakültelerin Sosyal Hizmetler Bölümü Fen- Edebiyat Fakültesinin; psikoloji, felsefe, sosyoloji Bölümü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun; yönetim bilişim sistemleri, bankacılık ve finans bölümü İletişim Fakültesinin; halkla ilişkiler, iletişim bölümü Hukuk Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmak KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, kargo, posta vb. şeklinde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Zonguldak Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak. Söz konusu ilana Son Başvuru Tarihi ise 3 Ekim 2019.

– Bilgisayar kullanım yeterliliği aranmaktadır

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat ve Maliye ve Muhasebe bölümleri

– Yabancı Dil yeterliliği aranmaktadır

– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

– 1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2)Medeni haklarının ehliyetine sahip olmak. 3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 4)Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak. 6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet , irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin akma veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8)İngilizce yabancı dil becerisine sahip olmak. 9)Bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmak. 10)Vakıf iş ve işlemlerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve seyahat edebilir olması. 11)29 Ağustos 2019 tarihi ve öncesinde Kdz. Ereğli ilçe sınırı içerisinde ikamet ediyor olmak. 12)ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 13)Muhasebe konusunda en az 6 aylık deneyim belgesi 14)4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat ve Maliye ve Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, kargo, posta vb. şeklinde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

Söz konusu personel alım ilanları için başvuruda bulunacak adayların sağlamaları gereken ortak koşullar bulunuyor. Her kadro için geçerli olan bu ortak koşullar ana başlıkları ile şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar başvurulara dair işlemlerini ve ilanlara ilişkin ayrıntıları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden yapacaklar. Adaylar aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ilanlara ulaşabilirler. Ancak burada Aile Bakanlığı’nın sistemine üye olmak gerekiyor. 

İlanlara ilişkin detayları görüntülemek için TIKLAYINIZ

SYDV Memur Alım İlanlarına Kimler, Nasıl Başvuru Yapabilir?

Aile Bakanlığı’nın en aktif birimlerinin arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bulunuyor. Bu vakıflar ihtiyaç sahibi vatandaşların tespiti, mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelir testi ve bunun gibi birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. İlanlara başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacak. Başvuruların kabul edilmesi durumunda mülakat ve evrak teslim süreci başlıyor. 

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir