Personel Alımı

BAKA’ya uzman, iç denetçi, destek personeli alımı yapılacak! Başvuru şartları Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete üzerinden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yeni personel alım ilanı yayınlandı.

Kamu personeli olmak isteyenler için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından ayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

 Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yayınlanan personel alım ilanında, “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.” denildi.

BAKA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

2.1.İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 (altmış) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

3.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo – 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak, Tablo 2 – KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel İçin Alım Yapılacak Bölümler Öğrenim Dalı KPSS Puan Türü Taban Puanı İstihdam Edilecek Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı Sosyoloji P1, P2, P3 80 2 10 Şehir ve Bölge Planlama P1, P2, P3 80 1 5 Ekonometri P12, P13 80 1 5 Çevre Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5 Bilgisayar Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5 Kimya Mühendisliği-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 (yetmiş) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak, Uzman personel alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Ajansımızda idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla 2 (iki) adet destek personeli istihdam edilecektir.

4.1. Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Ortaöğrenim kurumlarının, önlisans veya lisans programlarının Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden/alanlarından/öğrenim dallarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ortaöğrenim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, Tablo 3 – Destek Personeli İçin Alım Yapılacak Bölümler Bölüm/Öğrenim Dalı Ortaöğrenim Önlisans Lisans Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler KPSS Puan Türü P94 P93 P1,P2,P3 Taban Puanı 60 60 60 İstihdam Edilecek Personel Sayısı 2 Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 10 Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, 10 (on) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

BAKA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

BAKA PERSONEL ALIMI SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; iç denetçi adayları için Yönetmelik ekinde yer alan ve Tablo-1’de gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

GÖREVLENDİRME

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

BAKA PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir