Personel Alımı

Balıkesir Üniversitesi 36 Akademik Personel Alım İlanı Yayımladı! Başvuru Şartları Neler?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) her gün farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ait yeni personel alım ilanları yayımlıyor. 15.11.2019 tarihli yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Akademik personel alım ilanında, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 36 personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte o ilan:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükiimleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adaylann Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma./Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayıh Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımalan gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statiide olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli ömeği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer ömeği aynca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklan anabilim dallannı belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğrat hizmet cetveli (halen üniversitemİz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile aynlmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;

BAŞVURU ŞARTLARI

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurduklaıı anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı ömeği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onayh ömeğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini , 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şüsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– 6 ay veya dahafazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan dahaaz yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İIan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı otanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir