Personel Alımı

Balıkesir Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımladı! Başvuru Nasıl Yapılır? Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Balıkesir Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden yeni personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda başvuru şart ve detaylarına da yer veren üniversite, ‘öğretim görevlisi’ ünvanı adı altında alım yapacağını belirtti. Son başvuru tarihi ise 27.11.2019 olarak belirlendi. İşte o ilan:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik biriınlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resıni Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamatarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkln Usul ve Esaslar Hakkında YönetmeIik” hükümleri uyıırınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

l- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgiIi tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin l00’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4- Özgeçmiş

5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma ömeği (Lisans, Yüksek Lisans, Dohora)

6- Lisans Transkipti

7 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli

11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1- Doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda meslek yüksekokullarının Yükseköğetim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı araflmaz.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda tezli tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir