Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 150 Koruma ve Güvenlik görevlisi ve 75 işçi alımı yapacak!

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak 150, işçi kadrosuna ise 75 kişi olmak üzere toplamda 225 personel alımı yapılacaktır. Alınacak işçilerin 20’si temizlik görevlisi, 15’i fabrikalarda usta ve 40’ı bakım onarım hizmetleri ustası meslek guruplarından olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın İŞKUR’un web sayfası üzerinden yayınlanan resmi ilana ulaşmak için, aşağıda link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak resmi ilana ulaşabilir ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Milli Saraylar sürekli işçi alımı için adaylar başvurularını: 12 Ocak 2020 tarihi saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

Başvurular İnternet üzerinden yapılacak, elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurular: https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/ internet adresinden yapılacaktır. Başvuru formuna eklenecek fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.

Adaylar, diploma veya mezuniyet belgesinin sureti veya e-devlet çıktısını (yurtdışında okuyanlar denklik belgesini) başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine dair hükümler saklı kalmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlan ekindeki özel şartları taşımak.

Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Koruma ve Güvenlik meslek koluna başvuracak adaylar için bu şartlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanması geriye bırakılma kararı verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasıyla mahkum olmamak. Yine anayasal düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizliliği alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak veya ilgili kuruluşa belge almak için başvurmuş olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. (yapmış, muaf ya da ertelemiş olmak)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan erkeklerde 1.70 cm boy ve kadınlar 1.60 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğu ile kilosu arasındaki fark üst sınır 10’dan fazla ve alt sınır 15’ten fazla olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan adayların görevlerinin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekir.

İşe alınacakların deneme süresi 60 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecek.

Yazılı sınava başvuracak adaylar aynı sistem üzerinden kredi kartı ve debit kart ile 175 TL sınav ücretini ödemeleri gerekecek.

Uygulamalı sınava girecek adaylar başvuru yapılan sistem üzerinden kredi kartı veya debit kart ile 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekecek.

Ücretleri ödemeyen adaylar sınava alınmayacak.

YAZILI SINAV YERİ VE ZAMANI

Koruma ve Güvenlik görevlisi meslek kolu için başvuruda bulunan adaylar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine yaptırılacak yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Başarı sırası en yüksekten aşağı doğru işe alınacak kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavın yapılacağı yer, gün ve saati https://www.millisaraylar.gov.tr/duyurular internet adresinden daha sonra ilan edilecek.

Diğer detayları görüntülemek için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir