Personel Alımı

Elazığ Belediyesi duyurdu! KPSS şartı ile itfaiye eri alacak!

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Bükardi Belediyesi itfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

– 2018 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (ellibeş) puan almış olmak,

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

– Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak ve en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

– Lisans mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bükardi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların 10 Ocak 2020 tarihine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacağına yer verildi.

–  Başvuru Formu

–  Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

–  Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

–  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

–  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

–  Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

–  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

–  2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

–  En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Başvurular Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir