Personel Alımı

İç Denetçi olarak üniversiteye memur alımı yapılacak!

Van Üniversitesi rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlana göre Van üniversitesi kendi bünyesinde daimi istihdam etmek üzere 1 memur alımı yapacak. Alınacak memurlar, üniversite kadrosunda iç denetçi olarak görevlendirilecektir.

Resmi memur alım ilanı şöyle;

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.

c) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

d) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların müracaatlarını 21.10.2019 tarihinden 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zeve Kampüsü Tuşba/VAN

Telefon: 0434865422

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atamaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

– Başvuru dilekçesi

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Özgeçmiş

– Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

– Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

– Naklen atanacaklar için hizmet belgesi

– Adli Sicil Belgesi

– 2 adet Fotoğraf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir