Personel Alımı

İŞKUR üzerinden 10 kamu kurumu KPSS’siz en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımları yapıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aşağıda belirtilen kamu kurumlarına toplamda KPSS’siz olarak 47 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak personellerin, görev yapacakları kamu kurumlarında daimi istihdam edecek olduğu bilgisi verildi. Ayrıca adaylardan KPSS şartı istenmeyeceği de belirtildi.

Başvurular İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR e-şube üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

34 Temizlik personeli alımı (Başvurular güncel tarih olarak 7 saat sonra sona erecektir)

Başvuru Şartları

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (23.10.1984 – 18.10.2001 tarihleri arasında doğan kişiler)

Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Temizlik Görevlisi (Hastane) işyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzeme ve evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına vb işleri yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan başvurular sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,

Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,

İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

1 İnşaat Ustası alımı (Başvurular güncel tarih olarak 7 saat sonra sona erecektir.)

Başvuru Şartları

Nihai listeye giren adaylar Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak derecede yaralandıklarına dair belgenin aslı ve fotokopisi diploma aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi diploma aslı ve fotokopisi, adli sicil kaydı(belgelerin fotokopileri asıllarına bakılarak teslim alınacak.)

2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünce yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan arşiv araştırması olumlu sonuçlananlardan SGK tarafından yetkilendirilmiş, olan sağlık kuruluşlarından işe alınacağı meslek kolunda sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu alan işe başlatılacaktır.

Başvuracak olan kişilerin İnşaat teknolojisi, betonarme yapı sistemleri, beton çimento ve zemin teknolojisi, yapı yüzey kaplama, betoncu, duvarcı, ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, sıvacı alanlarından herhangi birine ait ustalık veya mesleki yeterlilik belgesi olmak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) alımı (engelli kadrosu – en az lise mezunu)– (Son başvuruya 7 saat kaldı)

Başvuru Şartları

Organik Tarım Sertifikası sahibi olmak.

MEB Onaylı Hijyen Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.

Kura 14.11.2019 tarihinde saat 09.30-12.00 tarihleri arasında çekilecektir.

KOCASİNAN İLÇESİ SARIMSAKLI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİ

1 Çiftçi (Tarla Ürünleri) – (Zirai Sulamacı) alımı – (En az ilköğretim mezunu) – (Son Başvuru 30 Ekim 2019)

Servis yoktur. Öğle yemeği yoktur. asgari ücret ödenecektir.

Kura yeri: gevher Nesibe Mah. tekin sok no:24/3 Kocasinan-kayseri 1.noter huzurunda 05.11.2019 tarihinde saat 10,00 da noter huzurunda çekilecektir.

İşe alınan kişi ( Argıncık Kumarlı ,Elagöz, Boztepe ,Mithatpaşa, Buğdaylı, Akın Yazır, Kızık, Salur, Akçatepe, Güneşli, Gömeç, Barsama, Karahöyük, Sarımsaklı) mahallelerinin her hangi birinde tarımsal sulama suyu dağıtım görevlisi olarak görevlendirilecektir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların milli eğitim bakanlığından onaylı 256 saatlik sulama programını tamamladığına dair kurs bitirme belgesi olmak.

2 yıl deneyimli olmak ve SGK döküm belgesi ile belgelemek.

BAYAT ÖĞRETMENEVİ

Temizlik personeli ve aşçı alımı – (En az ilköğretim mezunu olmak) – (30 Ekim 2019 Son)

Kura sonucu belirlenen adaylar ve Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bayat Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü (http://bayatogretmeneviaso.meb.k12.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

HİTİT ÜNİV ERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK GÜNDÜZ BAKIMEVİ

1 Mutfak görevlisi alımı – (En az ilköğretim mezunu) – (30 Ekim 2019 Son)

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav yeri/tarihleri, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi (https://corumeah.saglik.gov.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat sonucu işe yerleşen aday Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Minik Melekler Gündüz Bakım Evinde istihdam edilecektir.

SGK KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Aşçı yardımcısı alımı – (01 Kasım 2019 son gün)

Genel Şartlar

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Konya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Başvuru yapacak olan adayların 18-45 yaş aralığında olması gerekmektedir.

13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Aranan Özel Nitelikler: Aşçı Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 28/10/2019 – 01/11/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Kura İşlemleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekimi, 12.11.2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürlüğü’nde ( Yeni Bina) gerçekleşecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KEMAH ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 – Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı –( İlköğretim mezunu )– (01 Kasım Son gün)

Talebe başvuruda bulunacak olan adayların:

Kalorifer ateşçisi (katı ve sıvı yakıt) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: Kemah öğretmenevi müdürlüğü (04465112411), İŞKUR (04462141961 -dahili 119-120- 126- 150- 156- veya 157)

İZMİR ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) alımı – (lisans mezunu) – (01 Kasım son gün)

Özel Hususlar:

1- Lisans mezunu olmak

a) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

b) Turizm Fakültesi Otel işletmeciliği Bölümü

c) Turizm Yüksekokulu (4 yıllık) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

2- 2018 KPSS’den en az 60 puan almak.

3- Türk vatandaşı olmak

4- 18-35 yaş aralığında olmak

5- Sabıka kaydı bulunmamak. (Adli sicil kaydı ile belgelendirmek)

6- Mesleğini icra edemeyecek bir sağlık problemine sahip olmamak (Rapor ile belgelendirmek)

7- BİMED paket programı kullanabilmek (Tercih sebebidir)

8- Office programları kullanabilmek. Bilgisayar işletmenliği eğitim sertifikası sahibi olmak.

9- Orta seviyede İngilizce bilmek (Tercih sebebidir)

10- Asgari ücretin üzerinde maaş verilecektir. Yol ücreti verilecektir. Yılda dört kez ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Fazla mesai ücreti ödenmektedir.

11- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

13- Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

15- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

16- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

17- işe alınacak kişi resepsiyon mesleğinde çalıştırılacaktır.

Belge Teslim Tarihi Ve Yeri

Nihai listeye giren adaylar İstenen evrakları 11-13 Kasım 2019 tarihinde (09.00-17.00 saatleri arasında) İzmir Orduevleri Müdürlüğü İdari işler Kısım Amirliğine şahsen teslim edilecektir. Bu tarihe kadar belge ibraz etmeyenler sözlü ve yazılı sınava alınmayacaktır. Posta ile gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Sözlü Ve Yazılı Tarihi Ve Yeri

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, İzmir Orduevleri Müdürlüğü İdari işler Kısım Amirliğinden takip edebilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir