Personel Alımı

İŞKUR Üzerinden TÜBİTAK Koruma Memuru Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresi üzerinden TÜBİTAK’ın bir ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda koruma memuru alımı yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular31 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Adaylar aşağıdaki link üzerinden sayfanın en üstünde bulunan e-Devlet ile giriş bölümünden giriş yapacaklar ve başvurularını gerçekleştireceklerdir.

ARANAN ŞARTLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda adaylarda bazı şartlar arandığı ifade edildi. Söz konusu ilanda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İlanın detayları ve başvuru için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir