Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS 60 ile 94 personel alımı yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı 17 Aralık 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı, aşağıda belirtilen kadrolara toplam 94 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Personel alımları 20 Aralık 2019’da başlayacak olup 05 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almaları ve ilan içeriğinde belirtilen başvuru şartlarına haiz olmaları gerekmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak 94 personel, en az lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacak olup, her bir kadro için istenilen öğrenim şartı aşağıda belirtilmiştir.

Personel alımı başvuru şartları, başvuru yeri ve şekli, istenilen belgeler ve diğer detaylar şöyle;

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı sözleşmeli personel kadrolarına “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca (94) sözleşmeli personel alınacaktır.

2018 KPSSP3 Puan Türüne Göre;

1 Fizyoterapist,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından Mezun Olmak.

2 Diğer Teknik Hizmet Personeli,

Fakültelerin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar/Grafik Sanatları, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

2 İstatistikçi,

İstatistik Lisans Programından Mezun Olmak.

1 Veteriner Hekim,

Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.

3 Diyetisyen,

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından Mezun Olmak.

2 Mühendis (İnşaat),

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.

1 Mühendis (Elektrik),

Elektrik Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.

1 Mühendis (Geomatik),

Geomatik Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak

1 Kütüphaneci,

Kütüphanecilik Lisans Programından Mezun Olmak.

2 Biyolog,

Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyolojik Bilimler, Biyoloji Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak

1 Mütercim – Tercüman (Arapça),

Mütercim -Tercümanlık (Arapça), Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. En Az B Düzeyinde YDS (Arapça) veya Dengi Arapça Dil Bilgisine Sahip olmak.

1 Mütercim – Tercüman (Rusça),

Mütercim -Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı, Rusça Öğretmenliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. En Az B Düzeyinde YDS (Rusça) veya Dengi Rusça Dil Bilgisine Sahip olmak.

2 Metin Yazarı,

Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak

2 Video Montaj Uzmanı,

Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Fotoğraf ve Video Lisans Programlarından Mezun Olmak.

10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Büro Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

1 Muhasebe Memuru

Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında UstalıkKalfalık Belgesine Sahip Olmak

10 Tekniker (Elektronik Sistemler Elemanı)

Elektrik -Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme Teknikerliği, Elektrik -Elektronik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

2018 KPSS KPSSP94 Puan Türüne Göre;

45 Destek Personeli (Hizmetli), 1 Çamaşırcı, 2 Bulaşıkçı ve 2 Garson

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. (Tercihen MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Ev ve Kurum Temizliği Kursu Belgesine Sahip Olmak)

GENEL BİLGİLER

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (22) unvanda (94) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

i. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

j. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

k. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular 19 Aralık 2019 tarihinde başlayarak, 05 Ocak 2020 tarihinde saat:17.00’de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır,

b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ç. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

d. Birden fazla il bulunan unvanlar için Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına çağrılan adaylara, sınav öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve il tercihleri alınacaktır.

e. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.],

(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi,

(6) Erkek adaylar için Askerlik durumunun girilmesi,

(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],

(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(11) Tablo-1’deki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı iki nüsha olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanı için 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (İçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava çağırılsa dahi hangi aşamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.)

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Temin edilecek açıktan sözleşmeli personele ait tüm unvanlar için başvuruya esas alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2018 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

b. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

c. Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı Şubat ayı içerisinde duyuruda belirtilen yer, tarih ve zamanda yapılacaktır.

BELGE VE MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.) getireceklerdir. Sınava gelirken getirilecek belgeler;

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti. [(Öğrenim durumları, özel şartlarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu bölümlere denk olanlar (bölüm isminin değişmesi vb.) veya yurt dışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınmış denklik belgesi de getirilecektir.)],

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır),

c. Son üç ay içinde çekilmiş (4) adet biyometrik fotoğraf, ç. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),

d. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),

e. Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgâh Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.),

g. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ğ. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.) h. Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi veya noterden onaylı sureti, ı. Yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların internette yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

d. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.

e. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

f. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

g. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

a. Temin Faaliyetleri için İletişim; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri: (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir