Personel Alımı

Kamu Hastanesine ‘KPSS Şartsız En Az Lise Mezunu’ Temizlik Personeli İlanı İŞKUR Üzerinden Yayınlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) her gün yeni bir kamu kurumuna ait yeni bir iş ilanı yayınlıyor. İŞKUR’un bugün yayınladığı ilanda, Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi, kendi bünyesinde daimî olarak istihdam etmek üzere, en geç 28 Ekim 2019 tarihine kadar,  KPSS’siz 34 temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi. Alınacak personellerin, Üniversite hastanesinde kadrolu işçi olarak daimî istihdam edilecek olacağı belirtilirken, başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerektiği şartı da vurgulandı.

Ön başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve belirtilen genel iş başvurusu şartlarına uygun olması gerekmektedir.

temizlik görevlisi ile ilgili görsel sonucu

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (23.10.1984 – 18.10.2001 tarihleri arasında doğan kişiler)

Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Temizlik Görevlisi (Hastane) işyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzeme ve evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına vb işleri yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan başvurular sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,

Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,

İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olup, ister İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya https://bit.ly/2JdHz8q sitesinden online başvuru yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir