Personel Alımı

O Kurum Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alıyor!

Abdullah Gül Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda tam 14 akademik personel alımı yapacağını ve bu alımların Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ünvanı adı altında olacağını belirten Üniversite, son başvuru tarihini ise 15.11.2019 olarak belirledi. İşte yayımlanan o ilan:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

( Dr.Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca “Dr. Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

-Genel Şartlar

1) Başvurular 15/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. -Başvuruda İstenilen BelgelerDoktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak Adaylar dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD veya USB’yi ekleyerek 15/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

-Genel Şartlar

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır. 

-Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

-Açıklamalar

1) “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” başvuruları 15/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanen Duyurulur

İlana erişmek için: https://bit.ly/2Wzuagu adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir