Personel Alımı

Resmi Gazete’de İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı

Bükardı Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’e bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edilerek KPSS en az 55 puan şartı olduğu ifade edildi.

GENEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmadığı halde başvuru yapam adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylarda aranan şartlar ise şöyle belirtilmiştir:

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

vazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeleri Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek sureti ile yapacaklardır. Adaylar başvurularını 6 Ocak 2020 tarihinde yapmaya başlayacak ve 10 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir