Personel Alımı

Resmi Gazete’de yayınlandı : İstanbul Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alımı yapacak!

İstanbul Üniversitesi tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan personel alım ilanında 8 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

80 ADAYIN BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK

Başvuru yapacak adaylar arasında KPSS puan sıralamasına göre 80 adayın başvurusunun kabul edileceği ve uygun olan 8 adayın göreve başlayacağı aktarıldı. 

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sözleşmeli personel olarak görev yapacak personellerde aranan başvuru şartları genel ve özel olarak açıklandı. 

Sözleşmeli personel alım ilanı ile ilgili olarak, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü̈ sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2018 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)” denildi.

Ayrıca sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapmak isteyenler için başvuru şartları da açıklandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI  (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 5 (beş) personel istihdam edilecektir

Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,  Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.  İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,  Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak  En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak. Tercihen;  Yüksek lisans mezunu olmak.

b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (2 Kat) Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

.NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak

Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak. Tercihen;  PHP ile yazılım geliştirmiş olmak.

c) İŞ ANALİSTİ (2 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.  Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak.

İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak.  Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.  Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.

Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.

UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak. Tercihen;  Yüksek lisans mezunu olmak.

 Büyük Ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev yapmış olmak.

5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.

 BAŞVURU ŞEKLİ,  İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi Başvurular 06/01/2020 ile 20/01/2020 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BeyazıtFatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

b) İstenilen Belgeler a. Başvuru formu (Fotoğraflı) b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)

c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

g. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. h. Özgeçmiş i. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr internet adresinde 24/01/2020 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PEROSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir