Personel Alımı

TÜBİTAK KPSS Şartsız 1 İşyeri Hekimi ve 3 Uzman Araştırmacı Alımı Yapacak

TÜBİTAK tarafından istihdam edilecek 4 personel için Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda yapılan görev tanımları şöyle;

İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere tam süreli 1  İşyeri Hekimi istihdam edilecektir.

Gebze Kocaeli’nde istihdam edilecek işyeri hekiminin Tıp Fakültesi mezunu olması, işyeri hekimi sertifikasına sahip olması, Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olması ve  alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olması bekleniyor.

UZMAN ARAŞTIRMACI

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; malzeme-tekstil konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere personel istihdam edilecektir. Bu alanda toplam üç alım yapılacak olup, alınacak uzman araştırmacılar Bursa’da görevlendirileceklerdir.

Adaylarda aranacak özel koşullar arasında,  Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Polimer Mühendisliği veya Lif ve Polimer Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak yer alıyor.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 02/12/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumun web sayfasında (www.butal.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 

Konuyla ilgili detaylara rahatlıkla ulaşmanız ve ilgilendiğiniz ilanı rahatça temin edebilmeniz için her iki ilanı da sizler ile aşağıdaki linklerde paylaşıyoruz.

TÜBİTAK İŞYERİ HEKİMİ ALIM İLANI

TÜBİTAK UZMAN ARAŞTIRMACI ALIM İLANI

TÜBİTAK İŞKUR İLANLARI 

TÜBİTAK İŞKUR üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yayınlanan ilana göre TÜBİTAK, büro memuru ve şoför (yolcu taşıma) alımı yapacak! 

TÜBİTAK İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir