Personel Alımı

TÜBİTAK Personel Alım İlanlarına Başvuru Yapmak İçin Yarın Son Gün! Başvuru Nasıl Yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “ilgili” kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden 30.10.2019 tarihinde 2 adet personel alım ilanı yayımlamıştı. Yayımlanan ilanlar için 20 Kasım 2019 tarihi son başvuru günü olarak belirlendi. 

1) İşyeri Hekimi pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere tam süreli İşyeri Hekimi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :

1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1.2.2- ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi” ne sahip olmak.

1.2.3- Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 Aile Hekimliği, Dahiliye, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve travmatoloji branşlarında uzmanlık yapmış olmak.

 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile Kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak ve denetlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunmak.

 İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili birimlerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık vermek.

 Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirmek.

 İş Sağlığı ve Güvenliği açısından saha denetlemeleri / olay İncelemeleri çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme ihtiyacından kaynaklanan görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve raporlamak.

 İş yerindeki sağlık ile ilgili tehlikeleri tanımlamak ve risk değerlendirmesini yapmak (risk değerlendirme ekibi ile birlikte), Riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak.

 İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak işe giriş, periyodik muayeneleri ile mesleki hastalıkların araştırılması vb. çalışmaları planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını kontrol etmek ve takibini yapmak. 

 İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat ve sağlık açısından) belirlemek ve uygulamak.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2) AR-GE Personeli (Araştırmacı) Pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Ortak Kriterler Değerlendirmeleri, Kripto Modül Testleri, Donanım Testleri, Akıllı Kart ve Erişim Cihazları, Ödeme Sistemleri alanlarında yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere BT Ürün Güvenliği Değerlendirme Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 Donanım ve Yazılım Değerlendirmeleri; Akıllı Kart ve Kripto Modül testleri, Penetrasyon testleri, siber güvenlik analizleri, web uygulamaları güvenliği, iletişim güvenliği konularında çalışmaya istekli olmak.

 Temel yazılım bilgisine sahip olmak.

 Elektronik Laboratuvar cihazlarını kullanmaya yatkın olmak.

 Bilgi güvenliğine yönelik çalışmalara istekli olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TDBY.2019-

2.2 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Kuantum Sistemleri ve Kuantum Kriptoloji alanında yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 8

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 2

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 Yüksek teknoloji ürün tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara istekli olmak.

 Analog/RF devre tasarımı, basımı ve test edilmesi veya kuantum optik, dolanıklık ve atom fiziği temelli teknolojiler konularında bilgi sahibi olmak.

 Temel sürücü elektroniği ve yazılımı konularında bilgi sahibi olmak.

 Kuantum hesaplama, haberleşme ve benzeri konulardaki gerekli yazılımların geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

 Literatürdeki bilimsel yayınlara ve fonlandırılan projelere hakim olunması ve sürekli takip edilmesi becerisine sahip olmak.

 Üzerinde çalıştığı analog/RF veya kuantum optik konularında yeni fikirler geliştirme ve teknik problemlere çözümler geliştirmede üretkenlik göstermek.

 Çalışmaların sistemli raporlanması becerisine sahip olmak.

İLANA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir