Personel Alımı

TÜBİTAK SAGE 16-30 Aralık’ta lise mezunu 29 proje personeli alımı yapılacak!

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere en az lise mezunu 29 personel alımı yapacaktır. Alınacak personeller Ankara ilinde TÜBİTAK bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir.

TÜBİTAK SAGE tarafından DPB üzerinden yayınlanan resmi ilan şöyle;

1 – Çeşitli sistemlerin üretimi konularında çalışacak, üretim montaj hattında elektrik ve elektronik devre elemanları uygulamaları, kablaj, lehimleme ve bütünleme konularında görev alacak 1 personel istihdam edilecektir.

2 – Mekanik üretim ve bütünleme, takım tezgahlarında üretim, metal işleme konularında görev alacak 1 personel istihdam edilecektir.

3 – Metal işleri, kesme, bükme, kaynak konularında görev alacak 1 personel istihdam edilecektir.

4 – Yürütülmekte olan ısıl pil üretim projelerinde görev alacak 11 personel istihdam edilecektir.

5 – Yürütülmekte olan üretim projelerinde CNC Takım Tezgahı (Torna/Freze) operatörü olarak görev alacak 3 personel istihdam edilecektir.

6 – Endüstriyel yaş boya uygulama ve boya öncesi hazırlık konularında görev alacak 2 personel istihdam edilecektir.

7 – Mekanik Üretim ve Bütünleme faaliyetlerinin takip edilmesi konusunda görev alacak 1 personel istihdam edilecektir.

8 – Yürütülen projeler kapsamında tasarlanan elektronik kartların ve kablajların talimatları ile test edilmesi, bütünleme işleminin yapılması, üretimlerinin, satın alımlarının takibi; elektronik kartlar üzerindeki düzeltme işlemlerinin yapılması, saha testlerine destek verme konularında görev alacak 3 personel istihdam edilecektir.

9 – Elektronik üretim faaliyetlerinde görev alacak 3 personel istihdam edilecektir.

10 – Yürütülen projeler kapsamında basılı/elektronik belge ve verilerin kurum içi/kurum dışı dağıtımının yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak, dağıtım işini yapmak ve raporlamak, kurum içi/dışı malzeme dağıtımının/sevkinin yapılması için gerekli prosedürleri uygulamak ve raporlamak, sapma, değişiklik isteği, satın alma ve üretim süreçlerinin durum takibini yapmak ve raporlamak, ürünler ile üretim/muayene kayıtlarını eşleştirmek ve raporlamak, gereken durumlarda ürünler/malzemeler için satın alma süreçlerini çalıştırmak ve takip etmek, veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla veri girişlerini yapmak faaliyetlerinde görev alacak 3 personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya muaf olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda 8 eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 30/12/2019 günü saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Meslek Lisesi Diploma veya Çıkış Belgesi.

• Meslek Lisesi Not Döküm Belgesi. • Askerlik Durum Belgesi.

• İlgili iş yeri tarafından onaylı, giriş ve (varsa) çıkış tarihlerini gösteren Çalışma Belgesi.

• SGK Hizmet Dökümü. • Özgeçmiş. (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.) e) İlanlara geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir. Not: ‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir’’

Kadrolara göre öğrenim şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir